سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داور رضاخانی – پژوهشگاه نیرو – شرکت برق منطقه ای خوزستان

چکیده:

تجهیزات شبکه توزیع مناطق نفت خیز گچساران در جنوب ایران در معرض خوردگی ناشی از ترکیبات گوگرددار موجود در محیط میباشند . در این مقاله ابتدا با انجام آزمایشهای مختلف شامل آنالیز آلاینده های هوا و بررسیهای ریزساختاری، مکانیزمهای خوردگی هادیهای مسی شناسایی گردیدند . سپس با بکارگیری روشهای مختلف جلوگیری از خوردگی و انجام آزمایشهای مختلف رفتار خوردگی نمونه ها در شرایط شبیه سازی شده مورد مطالعه قرار گرفتند . سرانجام روشهای مناسب پیشگیری از خوردگی تعیین گردیدند . بررسیها نشان داد حضور SOX موجب خوردگی هادیهای مسی شده و اعمال پوشش قلع بطریقه آبکاری، استفاده ازروکش XLPE 1 و جایگزینی هادیهای آلومینیومی به جای هادیهای مسی روشهای بهینه برای کاهش خوردگی هادیهای مسی می باشند