سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمودرضا عبدی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی-دانشکده مهندسی عمران
علیرضا طبرسا – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده م

چکیده:

در این تحقیقات اثر آهک بر مقاومت خاک رس کئولینیت در برابر سیکل های متوالی یخبندان- ذوب یخ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفه است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزودن بیش از ۲ درصد آهک باعث افزایش فاحش مقاومت فشاری نمونه های کائولینیت عمل آورده شده تحت دمای ۴۵ درجه سانتیگراد می شود. نتایج آزمایش های یخبندان -ذوب یخ نیز نشان داده که نمونه های کائولینیت بدون مواد افزودنی پس از اولین سیکل یخبندان – ذوب یخ بدون توجه به زمان عمل آوری کاملا مقاومت خود را از دست داده اند. در نتیجه افزودن آهک به میزان ۶،۴،۲ و ۸ درصد وزن خشک خاک رس و پس از زمانهای عمل آوری ۱۴،۷،۱ و ۳۵ ورز مقاومت نمونه ها در برابر سیکلهای متوالی یخبندان -ذوب یخ افزایش یافته است. دلیل افزایش مقاومت نمونه ها تشکیل ترکیبات شیمیایی ناشی از واکنش آهک با سیلیکا و آلومینا موجود در ذرات رس می باشد این ترکیبات حفرات را اشغال نموده و باعث کاهش تخلخل و تمایل ذرات رس برای جذب آب و همچنین پیوند بین دانه ای گردیده اند.