سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیامک بوداقپور – استاد یار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
منصور هنرور – کارشناس حمل ونقل وترافیک
علیرضا جدیدی – کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

یکی از محورهای اصلی و مهم در محدوده شرق تهران که نقش بسزا و شایستهای در انتقال بار ترافیکی شمال شرق تهران به محدوده جنوبی و جنوبشرق شهر را دارد، بزرگراه بسیج ( افسریه ) میباشد . این بزرگراه حدفاصل میدان کلاهدوز تا میدان بسیج قرار گرفته که با عملکرد شمالیـجنوبی ، در طول شبانه روز حجم قابل توجهی از وسائلنقلیه سبک و سنگین ( حدود ۱۵۰/۰۰۰ وسیله نقلیه در روز ) را از خود عبور میدهد . از آنجایی که طبق ضوابط ترافیکی، وجود تقاطع همسطح در مسیر بزرگراهها حتی المقدور توصیه نمیگردد . به همین منظور با ایجاد دور برگردانهایی در طول این مسیر با رعایت فاصله مناسب در حریم تقاطعها به دلیل عدم تداخل حرکتی، موجبات روانی ترافیک، افزایش ایمنی و کاهش زمان تأخیر و بهبود سطح سرویس کل مسیر یاد شده فراهم آمده است طبق مطالعات انجام شده احداث دوربرگردان بهعنوان یکی از طرحهای سازماندهی و اصلاح هندسی باعث تحرک بیشتر ترافیک شده و زمان توقف خودروها (ًخصوصا خودروهای سنگین و پرمصرف ) کاهش مییابد . این امر باعث کاهش آلودگی هوای منطقه که یکی از معضلات زیستمحیطی شهر تهران است خواهد شد . در این مقاله به بررسی آماری تردد خودروها قبل و بعد از احداث دوربرگردان وتعیین درصد کاهش زمان توقف آنها و همچنین کاهش میزان آلودگی مورد تحلیلوبررسی قرار گرفته است .