سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیقلی نیائی – آزمایشگاهی تحقیقاتی نفت، گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه ت
داریوش سالاری – آزمایشگاهی تحقیقاتی نفت، گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه ت
جعفر توفیقی – گروه تحقیقاتی الفین، بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ت
کاظم دیندارصفا – آزمایشگاهی تحقیقاتی نفت، گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه ت

چکیده:

کاهش سرعت تشکیل کک در نتیجه استفاده از تری فنیل فسفین اکسید طی پیرولیز نفت ا در یک میکروراکتور، فشار ٨٠٠ تحقیق شده و مشاهده شده است که در حضو ر تری فنیل فسفین اکسید ، -٩٠٠ ºC اتمسفری و در محدود ه دمای ی تشکیل کک به مقدار زیادی کاهش می یاب د و این بخاطر تشکیل کمپلکس فسف ر- فلز می باشد که در سطح راکتور نشسته و سطح راکتور را برای تشکیل کک غیر فعال می کند . همچنین بررسی مورفولوژی کک تشکیل شده نشان می دهد که کک تشکیل شده با استفاده از تری فنیل فسفین اکسید از نوع کک نرم می باشد.