سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدصفاعلی فاطمی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن‌آوری ، پژوهشکده صنعت و محیط زیست
جعفر کیانی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن‌آوری ، پژوهشکده صنعت و محیط زیست،
مهدی دشتبان – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن‌آوری، پژوهشکده صنعت و محیط زیست،
باقر یخچالی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن‌آوری، پژوهشکده صنعت و محیط زیست،

چکیده:

محیط‌های کشت معین دارای مزایای زیادی نسبت به انواع نیمه پیچیده و پیچیده برای تولید پروتئین‌های نوترکیب دارویی هستند. در این تحقیق تأثیر اسیدهای آمینه سرین، لوسین، گلوتامیک اسید، اسپارتیک اسید و فنیل آلانین بر بیان و انتقال hGM-CSF به فضای پری پلاسمی باکتری اشریشیاکلی نوترکیب در یک محیط کشت معین بررسی شده است. نتایج نشان داد که افزودن اسیدهای آمینه براساس موازنه جرمی، پس از القای کشت سبب جبران ضعف سلول برای بیان و انتقال hGM-CSF پری پلاسمی شده و بازده رشد سلولی را ۲/۵ برابر افزایش می‌دهد.