سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زکیه جودی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
سیدعلیرضا موحدی نائینی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

زئولیت با دانه بندی مطلوب موجب بهبود خواص هیدروفیزیکی خاک می گردد . در مناطق خشک که آب محدود است شن می تواند با ذرات ریزتر زئولیت کلینوپتی لولیت اصلاح شود و باعث افزایش ظرفیت نگهداری آب در محیط ریشه گردد (۴) با لایه یک یا دو اینچی از لیکا در سطح گلدان تبخیر کاهش می یابد که به طور موثری آب را حفظ می کند و دور بین آبیاری ها را افزایش می دهد (۲) هدایت اشباع آب خاک نیز با افزایش لیکا افزایش می یابد ).۱) کمپوست به صورت مخلوط با خاک ممکن است تبخیر را کاهش دهد و سبب افزایش ذخیره آب گردد (۵) کمپوست سطحی نیز تبخیر را کاهش و ذخیره آب را افزایش می دهد (۳) چون منابع مواد آلی برای اصلاح فیزیکی خاک ها کافی نیست باید اثر اصلاح کننده های دیگر مثل لیکا و زئولیت بعنوان جایگزینی برای منابع مواد
آلی بررسی گردد .