سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود طغرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت دانشگاه ص
بهزاد نیرومند – استادیار دانشکده مهندسی مواد, دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید نزاکت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس فنی دانشگ

چکیده:

در این پژوهش تاثیر اعمال فشار در حین انجماد بر دانسیته و میکروساختار چدن خاکستری مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور مذاب چدن خاکستری در دمای ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد در قالبی از فولاد گرم کار با دمای پیشگرم ۳۵۰ درجه سانتیگراد ریخته شده و تحت فشارهای اتمسفری، ۲۴/۱، ۴۸/۲ ، ۶۰/۲ ، ۷۲/۳ و ۸۴/۳مگاپاسکال منجمد شد. سپس اندازهگیری دانسیته و بررسی های متالوگرافی بر روی نمونه ها انجام گردید. نتایج نشان داد که با افزایش فشار اعمالی دانسیته نمونهها افزایش و میزان تخلخل آنها کاهش مییابد. همچنین درصد گرافیت آزاد در ساختار کم شده وگرافیت ها ریزتر میشوند. در فشار های بالاتر ازMPa48/2 گرافیت های لایه ای عمدتا از نوعD تشکیل شده که منجر به فریتی شدن کامل زمینه نمونه ها می گردد