سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی جعفری اردکانی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
حمیدرضا پیروان – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
افشین پرتوی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
جمال قدوسی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

کشور ما بدلیل قرار داشتن در وضعیت خاص جغرافیایی دارای اقلیم خشک و نیمه خشک ( بجز نواحی اطراف خزر ) است . از آنجا که آب وهوا یکی از عوامل اساسی در تشکیل و تحول خاکها بشمارمیرود از اِِِِین رودرمناطق خشک و نیمه خشک منابع تشکیل دهنده خاکها دارای وضعیت خاص از نظرفیزیکی، شیمیایی، وفیزیو گرافی هستند . از خصوصیات بارز خاکهای این مناطق که مساحتی بالغ بر ۱۷۰۰۰۰ کیلومتر مربع را در بر میگیرد ( فاموری۱۳۵۸) ،کمبود مواد آلی ،شوری و سدیمی بودن و ناپایدار بودن خاکدانه ها در مقابل عوامل فرساینده است . برای کاهش و مهار فرسایش شناخت عوامل فرساینده ( باران ) و مواد فرسایش پذیر ( خاک ) به انتخاب راه حل مناسب کمک خواهد کرد . خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاکدانه های تشکیل دهنده خاک بستگی مستقیم به یونهایی که جذب سطحی سطوح باردار کلوئیدهای رس شده اند دارد . به عبارت دیگر کیفیت شیمیایی محلول خاک در خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاکها به صورت مستقیم اثر میگذارد