سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین بشارتی – استادیار دانشگاه زنجان
احمد گلچین – دانشیار دانشگاه زنجان
کریم آتش نما – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

چکیده:

یکی از معیارهایی که محققان بطور وسیعی جهت بیان تجزیه پذیری مواد آلی بکار گرفته اند، نسبت C/N است [.۵] کولینز و همکاران (۱۹۹۰) با بررسی تجزیه بقایای گندم نشان دادند که بالا بودن سرعت تجزیه برگهای گندم نسبت به ساقه آن مربوط به کمتر بودن نسبت C/N برگهای گندم است . کومادا (۲۰۰۵) نتیجه گرفت که نسبتC/N می تواند معیار مناسبی برای توجیه تفاوت سرعت تجزیه بقایای گیاهی مختلف باشد . هدف از این تحقیق بررسیتأثیر یکسان نمودن نسبت C/N بر سرعت تجزیه بقایای گیاهی مختلف می باشد .