سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم مختاری – دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد،
رضا پورحسینی – دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد،
نادر عبدلی – دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد،

چکیده:

بهبود پارامترهای مقاومتی خاک های ریزدانه همواره مورد توجه مهندسین عمران بوده است. یکی از روش های قدیمی و متداول تثبیت و بهبود بخشی پارامترهای مقاومتی خاک های ریزدانه، تثبیت با آهک می باشد. در این تحقیق تأثیر افزودن الیاف پلی پروپیلن بر رفتار مکانیکی مخلوط خاک- آهک مورد بررسی قرار می گیرد. افزودن الیاف باعث افزایش مقاومت و شکل پذیری مخلوط خاک – آهک گردیده و آن را از حالت ترد و شکننده خار ج می سازد. برای این منظور از آهک به میزان۲ و ۶ درصد وزنی استفاده شده و الیاف با مقادیر ۰/۵ و ۱ و ۱/۵ و ۲ درصد برحسب وزن خشک خاک و طول های ۱۲،۶ و ۱۹ میلی متر به مخلوط خاک- آهک اضافه شده و پس از عمل آوری، آزمایش های ظرفیت باربری (CBR) و تراکم بر روی آن انجام شده است. نتایج نشان می دهد افزودن الیاف تا ۲ درصد وزنی باعث افزایش ظرفیت باربری (CBR) خاک تثبیت شده با آهک می گردد. همچنین افزایش الیاف باعث افزایش رطوبت بهینه و کاهش دانسیته خشک حداکثر می گردد.