سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا قاضی عسگر – اصفهان- دانشگاه اصفهان – دانشکده علوم – گروه زیست شناسی- بخش میکروبی
روحا کسری کرمانشاهی – اصفهان- دانشگاه اصفهان – دانشکده علوم – گروه زیست شناسی- بخش میکروبی

چکیده:

به دلیل نقش مهم الیاف در تهیه و تولید پارچه هایی که به صورت بانداژ و پانسمان در مراقبت از زخمها و پیشگیری از بروز زخمهای مزمن بکار می رود، امروزه با پیشرفتهای بیوتکنولوژیک روشهایی به منظور ایجاد خاصیت ضد میکروبی در الیاف ابداع شده که منجر به تولید الیاف ضد میکروب گردیده است . در همین راستا در این تحقیق با جداسازی دو سویه باکتری های مقاوم از زخمها، تأثیر ضد میکروبی الیاف مذکور طی دو مرحله بر روی آنها ارزیابی شده است . بدین منظور ابتدا با استفاده از روش چاهک پلیت، فعالیت مهار کنندگی ماده خالص ضد میکروبی بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس (Staphylococcus aureus) مقاوم به متی سیلین و انتروکوکوس فسیوم (Enterococus faecium) جداسازی شده از زخم که به اکثر آنتی بیوتیکهای مربوطه مقاوم بودند، اثبات شد و در مرحله بعد توسط روش شیک فلاسک (shake flask) که با در نظر گرفتن ماهیت هیدروفوبیک الیاف انتخاب گردید، تاثیر فعالیت الیاف ضد میکروبی بر آنها بررسی شد. نتایج نشان دهنده تأثیر معنی دار الیاف ضد میکروبی با ۳۰%، ۶۰% و ۱۰۰% ماده ضد میکروب بر روی سویه استافیلوکوکوس اورئوس پس از ۲۴ ساعت بودند، اما الیاف حاوی ۱۰۰% از ماده ضد میکروب فقط تا حدودی قادر به کنترل رشد باکتری انتروکوکوس فسیوم بودند و به همین دلیل تاثیر الیاف دارای ۳۰% و ۶۰% از ماده ضد میکروب بر روی این باکتری بررسینگردید. به هر حال با توجه به نتایج می توان بیان کرد که الیاف مورد بررسی می توانند نقش چشمگیری در پیشگیری و بهبود زخم ها خصوصاً در بیماران بستری در بخش های بیمارستانی ایفا کنند.