سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا باغشاهی – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان–رفسنجان
علیرضا بهرامپور – دانشگاه صنعتی شریف–تهران،
رضا فرهی مقدم – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان–رفسنجان و مرکز بین المللی علوم و تکنولو

چکیده:

یکی از مزایای لیزرهای TEA – CO2 امکان داشتن آهنگ تکرار پالس بالا است. از عواملی که باعث محدودشدن آهنگ تکرار در لیزرهای TEA-CO2 با آهنگ تکرار بالا(HRR) می شود، اختلال چگالی گاز را می توان نام برد، یکی از مؤثرترین عوامل مختل کنندهچگالی گاز و محدود کننده تعداد پالس ها در لیزرهای HRR تولید امواج آکوستیکی است . در این مقاله برای بررسی نقش امواج آکوستیکی در محدودکردن فرکانس تکرار پالس ها در لیزرهای HRR یک مدل ریاضی مطرح شده، در این مدل کانال گاز لیزر را به عنوان یک تشدید کننده آکوستیکی در نظر گرفته و طیف امواج آکوستیکی را بر حسب فرکانس تکرار پالس ها بدست آورده ایم و در مورد محدوده مناسب فرکانس بحث کرده ایم.