سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمان واحدی – فارغ التحصیل مقطع کارشناسی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

برای بررسی تأثیراندازه نمونه روی مقاومت فشاری بتنهای با مقاومت نسبی بالا بیش از ۵۴ نمونة استوا نه ای در سه اندازه و با سه طرح اختلاط مختلف ساخته شده و مورد آزمایش فشاری مستقیم قرار گرفتند. اندازه نمونه های ساخته شده ۱۰*۲۰,۷/۵*۱۵ و۳۰*۱۵سانتیمتر می باشند . دامنة تغییرات مقاومت در آزمایشات بین ۴۳ تا ۷۵ مگاپاسکال در نظر گرفته شده است . تمام ن مونه ها درشرایط یکسان عمل آوری شده و در سنین ۲۸ و ۵۶ روزه مورد آزمایش قرار گرفتند.نتایج آزمایشات نشان دادند که تأثیر اندازة نمونه روی مقاومت بتن در مقاومتهای حدود ۴۵ مگاپاسکال بسیار کم می باشد درحالیکه در بتنهای با مقاومت بالاتر این تأثیر بیشتر م ی شود. همچنین نمون ههای بزرگترمقاومت فشاری بیشتری از خود نشان می دهنداین نتیجه درواقع به عکس نتایجی می باشد که در مورد بتنهای با مقاومت کمتر از ۴۵ مگاپاسکال در گذشته بدست آمده است . با توجه به افزایش رو به رشد استفاده از بتنهای با مقاومت بالا، نتایج بدست آمده شاید بتواند مورد استفاده بیشتری قرار بگیرد.