سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید حسینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
سیدعزیز کرمی – کارشناسان ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
عباس عطاپورفرد – کارشناسان ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

چکیده:

کنترل و بهره گیری از آب در ایران پیشینه ای فراتر از تاریخ مدون دارد . به گواه تاریخ آب بستر آبادانی و عامل پیدایش تمدنهای کوچک و بزرگ بوده است . برخلاف بسیاری از مناطق دنیا، به دلیل وضعیت جغرافیایی، سیاسی و توپوگرافی آب در محل زندگی ایرانیان مهیا نبوده و با شیوه هایی همچون قنات، بندهای انحرافی، سدهای کوتاه، آب انبار و … آب مورد نیازخود را تأمین می نموده اند. در عصر کنونی با افزایش بی رویه جمعیت، برداشت غیر اصولی از منابع آبی، نیاز به غذا، بهره برداری نامناسب از خاک و … بشر را همچون پیشینیان بر آن وا می دارد که نسبت به تأمین آب سالم و نگهداشت آن به دنبال شیوه های نوین باشد و خود را محدود به مکان و زمان ننما ی د. در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر بانکت در کنترل رواناب و حفظ رطوبت خاک اقدام به ایجاد بانکت های لوز ی شکل در دامنه شیب دار و مقایسه رطوبت آن با بستر کاملا طبیعی در انتهای هر بانکت گردید . وظیفه اصلی این بانکت ها جمع آوری و هدایت آب حاصل از بارش به انتهای بانکت و نفوذ آن به داخل خاک می باشد. پژوهش حاضر در یک دوره ۵ ماهه نگهداشت رطوبت خاک در پای بانکت ه ا را مورد پا یش و ارز یابی قرار داده وبا استفاده از آزمونهای آماری به مقایسه آنها با شرایط کاملا طبیعی می پردازد