سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پیام پزشکپور –
عبدالرضا احمدی –
ماشاء‌اله دانشور –

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ۵ رقم نخود, آزمایش در سال ۸۴-۱۳۸۳ و ایستگاه تحقیقاتی سراب چنگایی خرم‌آباد اجرا شد. سه تاریخ کاشت شامل ۲۷ آذر (کاشت اول), ۱۴ دی (کاشت دوم) و ۲۶ فروردین (کاشت سوم) با ارقام هاشم، ILC482, آرمان، Flip 93-93 و توده محلی گریت در یک آزمایش اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. در این مطالعه کاشت اول و دوم عملکرد دانه بیشتری نسبت به تاریخ کاشت سوم داشتند. در کاشت اول تعداد غلاف در بوته, تعداد دانه در غلاف و عملکرد تک بوته بالاتر از سایر تاریخ‌های کاشت بوده, رقم Flip 93-93 بیشترین عملکرد را داشت و کمترین عملکرد دانه را رقم هاشم دارا بود. در تاریخ کاشت سوم بخاطر تنش رطوبتی و خشکی کلروفیل برگ به طور معنی‌دار کاهش پیدا کرد و کمترین میزان نفوذ نور در کف سایه انداز گیاهی در تاریخ کاشت دوم وجود داشت.