سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا کریمیان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بیومتریال، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده م
محمد رفیعی نیا – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
شاهین بنکدار – دانشجوی دکترای بیومتریال، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پ

چکیده:

الاستومرهای پلی یورتانی بر پایه سگمنت های سخت دی فنیل متان ۴و ۴ دی ایزوسیانات (MDI) و ۱ و ۴ بوتان دی ال (BD) و سگمنت های نرم پلی اتیلن گلیکول (PEG) و پلی تترامتیلن اکساید (PTMO) و کوپلیمرهای آن ها به روش تک مرحله ای با نسبت های استوکیومتری ۳/۱/۲ سنتز شدند. طیف نگاری FTIR از محصولات به دست آمده، بررسی خواص مکانیکی شامل استحکام کششی، درصد تغییر طول تا نقطه شکست و سختی سنجی، تعیین چگالی، جرم مولکولی بین کراس لینک ها، درصد جذب آب، سمیت سلولی و زیست سازگاری در شرایط in vitro و تعیین زاویه تماس بر روی این نمونه ها انجام گرفت. بر طبق این تست ها نمونه بر پاینه PTMO و بدون حضور PEG بهترین خواص کششی و نمونه بر پایه PEG و بدون حضور PTMO بیشترین میزان افزایش طول تا نقطه شکست را از خود نشان دادند. واکنش پلیمریزاسیون در کلیه نمونه ها تکیل شده و اثری از ایزوسیانات باقیمانده در طیف FTIR نمونه ها مشاهده نشده و کلیه نمونه ها دارای زیست سازگاری خوبی بوده و هیچگونه سمیتی در آنها مشاهده نشد.