سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالرحمن نامدار – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
علی رستمی – دانشکده برق، دانشگاه تبریز
بابک دستمالچی – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
سیدرضا حسینی لرگانی – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

در این مقاله، تخریب سیگنال در اثر ترکیب چهار موج در یک سیستم مالتی پلکس تقسیم طول موج در فیبرهای با مدیریت پاشندگی به طور تحلیلی و عددی مورد بررسی قرار می گیرد . تخریب فوق، به علت جورشدگی های فازی ناخواس ه ای است که در محصولات ترکیب چهار موج رخ می دهد . افت و خیزهای تخریب سیگنال به وسیله ۱۰ به توان ۶ آزمایش با شبیه سازی مونت – کارلو مطالعه شده است . با استفاده از نتایج حاصل می توان یک طراحی بهینه را پیشنهاد نمود