سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامحسین مهدی پور – شرکت مدیریت تولید برق تبریز

چکیده:

بهره برداری بشکل مناسب نیروگاهها آنست که اولاً در هر لحظه توان اکتیو و راکتیو ( توان حقیقی و ظاهری ) مورد نیاز مصرف کننده تأمین گشته و به شکل مطمئنی در مراحل تغییر بار، باز خورد مناسب را نشان دهد . دوم آنکه فرکانس و ولتاژ مصرف کننده را کنترل نماید . سوم، بهره برداری با کمترین هزینه انجام پذیرفته و یا به اصطلاح یک بهره برداری اقتصادی حاصل آید . محاسبات نشان می دهد که در مواقع تغییر بار بازده واحدها کمتر و مقدار درصد مصرف داخلی بیشتر می گردد و می توان گفت که بازده واحدها وقتی که واحد با بار کامل در مدار است بیشترین مقدار را داشته و درصد مصرف داخلی نیز در کمترین مقدار خود می باشد .