سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش احسانی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران
علی عباسپور تهرانی فرد – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران
محمود فتوحی فیروزآباد – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران
علی محمد رنجبر – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران

چکیده:

طی سال های اخیر، توجه فزاینده ای به تولیدات پراکنده مبذول شده است . این امر، در کنار فرآیند گسترده تجدیدساختار و مقررات زدایی در صنعت برق، دست اندرکاران و متولیان این صنعت را با چالش های جدیدی مواجه ساخته « قابلیت اطمینان » است زیرا موارد یاد شده، آثار قابل توجهی بر برق به جای می گذارند و » قابلیت اطمینان « نیز در رضایت مندی طرف های مختلف ذینفع در بازار رقابتی برق و به خصوص مشترکین و مصرف کنندگان نقش اساسی را ایفا می کند . بدیهی است که در یک محیط رقابتی از سویی فروشندگان و تأمین کنندگان برق باید برای جلب نظر مصرف کنندگان و حفظ مزیت رقابتی خود به این مقوله توجه کنند و از سوی دیگر، با توجه به پیشرفت سیستم های اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی و حساسیت مصرف کنندگان، انتظارات و مطالبات آنها در ارتباط با قابلیت اطمینان تأمین برق، دائماً افزایش می یابد . در این مقاله تلاش شده تا مهم ترین آثار تولیدات پراکنده بر قابلیت اطمینان سیستم های قدرت الکتریکی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .