سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود محمدزاده جسور – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
مولایار ملک جانی – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
هدیه حسین زاده – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

چکیده:

ما در این مقاله ابتدا تشکیل ساختار دو مولفهای ماده تاریک-ماده باریونی را در قالب مدل Top-Hat کروی مورد بررسی قرار میدهی . سپس با افزودن اندازه حرکت زاویهای به معادلات، تأثیر آن را بر تحول ساختار مورد مطالعه قرار میدهیم. نتیجه این مطالعه نشان میدهد که با افزایش تکانه ی زاویه ای، ساختارها در انتقال به سرخ کوچکتری تشکیل میشوند. در نهایت با استفاده از داده ها مقدار تقریبی پارامتر اندازه حرکت زاویه ای را برای ساختارهای بزرگی چون خوشه های کهکشانی بدست می آوریم.