سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سید حسین موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه معماری، تبریز، ایران

چکیده:
سیستم های مدیریت اطلاعاتی هوشمند ترکیب بسیار مناسب برای هدایت پروژه های ساخت و ساز در روند مدیریت پروژه می باشند. زیرا از یک سو سیستم های اطلاعاتی با قدرت و توانشان در ثبت و نگهداری لحظه به لحظه جریان ها به ویژه اطلاعات در حین اجرای اجزاء سازه و ساختمانی در سطح بعد مدیریت زمانی و مالی پروژه و از سوی دیگر بکار گیری RFID وتجهیزات ویژه آن با توان بالای شان در ثبت ونگهداری جریان اجزاء سازه در طول زنجیره اجرا به عنوان عامل بسیار قدرتمند در ایجاد توان بالا در امر مدیریت زنجیره تامین ایجاد می نمایند. در تکنولوژی تشخیص فرکانس رادیوییRFID به علت قیمت پایین، زیرسازی مستقل و راه حل های سهل اجرا برای تشخیص انحصاری مواد، ترکیبات و تجهیزات در این تحقیق استفاده شده است. تگ های RFID قابل حمل هستند و نیازی به کابل جهت ارتباط ندارند.لذا جهت استفاده در جمع آوری اطلاعات بسیار مناسب هستند. در این مقاله تاثیر این تکنولوژی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.