سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد تقی پور – مرکز تحقیقات ابررسانایی و خواص مغناطیسی مواد Sc.R.C)) ، گروه فیزیک دانشگ
هادی عباسی –
حسن صدقی –

چکیده:

یک سری از مواد ابررسانای پایه بیسموت با ترکیب اسمی (Bi1.6Pb0.4Sr2-xSbxCa2Cu3Oy (x=0.00, 0.03, 0.06, 0.09, 0.15 به روش اندرکنش حالت جامد ساخته شد. تأثیر جانشانی جزئی استرانسیوم با آنتیموان در نمونه ها با استفاده از الگوهای پراش اشعه X و منحنی های R-T بررسی شد. طیف های XRD نمونه ها نشان دادند که مقدار فاز ۲۲۲۳ با آلایش بهینه آنتیموان افزایش می یاب . د ماکزیمم درصد فاز ۲۲۲۳ به مقدار ۶۹% برای نمونه با x=0.06 بدست آمد; همین نمونه بالاترین دمای گذار را در بین نمونه ها نشان دا د مشاهده شد که پارامترهای شبکه و حجم سلول با جانشانی آنتیموان به جای استرانسیوم متأثر می شود.