سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا محمدی – دانشگاه علم و صنعت
عبدالرضا شیخ مهدی مسگر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تأثیر جایگزینی SiO2 به جای P2O2 بر رفتار مکانیکی شیشه و شیشه سرامیک های سیستم MgO-CaO-P2O2-SiO2 مورد مطالعه قرار گرفته است. با کاهش P2O5 و افزایش SiO2 ، چقرمگی شکست و اتسحکام شیشه سرامیکهای مورد مطالعه به دلیل بالا رفتن مقدار فاز ولاستونیت افزایش می یابد. برای اندازه گیری چقرمگی شکست از روش Indentation و جهت اندازه گیری استحکام از روش «استحکام فشاری در امتداد قطر» استفاده شد. بررسی سطح نمونه ها به وسیله SEM/EDXA پس از غوطه وری در محیط SBF حاکی از تشکیل لایه غنی از Ca و P بر روی سطح می باشد. با اینکه سرعت تشکیل این لایه بر روی شیشه در مقایسه با شیشه سرامیک تفاوت می کند اما جایگزینی SiO2 به جای P2O5 بر سرعت تشکیل لایه HA بر روی سطح نمونه های با فاز معادل، تأثیر چندانی ندارد.