سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا شرقی – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده:

یکی از عواملی که در رفتار دینامیکی سدهای بتنی وزنی تاثیر بسزایی دارد، جرم فونداسیون می باشد. در این مقاله بین دو حالت، یکی جرم محدودی در اطراف پی سد که با استفاده از روش المانهای محدود تحلیل گردیده و دیگری جرم نامحدود (فونداسیون نیمه بینهایت) که با استفاده از روش المانهای مرزی تحلیل گردیده مقایسه ای انجام می شود. همچنین حالت دیگری یعنی سد برروی پی صلب نیز بعنوان تحلیل مرجع مقایسه در نظر گرفته شده است. در تحلیل حاضر مخزن سد خالی فرض شده است. مدل هندسی دو بعدی سیستم د رحالت کرنش مسطحه شامل بدنه سد که بصورت مثلثی ایده آل فرض شده و محیط محدود و محیط نامحدود بستر سنگی (پی)سد می باشد بازاء مقادیر مشخصی از مدول الاستیسیته فونداسیون نسبت به مدول الاستیسیته بدنه سد، مولفه های توابع پاسخ فرکانسی تاج سد نسبت به شتاب واحد هارمونیکی زمین در محل اتصال سد به فونداسیون برای مقایسه حالات مختلف ارائه شده است.