سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیاوش سلیمیان ریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
سعید نواب پور – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
علیرضا محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
مجید جعفری مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

جریان ژنی ۱ فرایندی طبیعیست که در طی آن ژ ن ها از جمعیتی به جمعیت دیگر منتقل میشوند . این فرایند به طور طبیعی در بین جوامعی که با یکدیگر سازگاری جنسی دارند روی میدهد . با توجه به استفاده روزافزون از محصولات تراریخته دارای ژن های عامل مقاومت به علف کشها، آفات و بیماری ها احتمال میرود انتقال این ژنها در اثر جریان ژنی باعث به هم خوردن توازن طبیعی اکوسیستمها، تولید سوپرویدها ۲ و انتقال ژنهای تراریخته به جمعیت محصولات کشاورزی غیر تراریخته میشود که می – تواند بر روی بازار محصولات غیرتراریخته هم تأثیرگذار باشد . با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله کوشش شده به مطالعه جریان ژنی گیاهان تراریخته و پیامدهای آن بر اکوسیستم پرداخته شود و در بخش پایانی هم راهکارهای کاهش جریان ژنی گیاهان تراریخته مورد بررسی قرار گرفته است