سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر رسولی – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان
مهیار ماهجوئی – دانشگاه ولی عصر رفسنجان،
علیرضا بهرامپور – دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

در این مقاله تأثیر شکل گرفتن جفت یونها را بر روی رفتار دینامیکی تقویت کننده فیبر نوری آلائیده به اربیوم (EDFA) که به روش پسخوراند نوری تثبیت بهره شده است، مورد بررسی قرار گرفته است . از مدل غیر همگن کابزاس برای نوشتن معادلات آهنگ تحول زمانی جمعیت معکوس و معادلات انتشار سیگنال استفاده شده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد، وقتی که غلظت یون اربیوم زیاد باشد و با توجه به توان چشمه پمپ، رفتار نوسان واهلشی به رفتار T- پریودیک، ۲T- پریودیک و آشوبگونه تبدیل می شود . از طرفی وجود جفت یون ها باعث کاهش هم شنوایی کانال ها میشود.چنین نتایجی با گزارشهای تجربی ارائه شده مطابقت دارد.