سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهیر سراجان – کارشناسی ارشد مهندسی بیومواد
بابک ترنج – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد

چکیده:

در این تحقیق تأثیر جوانه زنی پودرTi-6Al-4V بر اندازه دانه ای واستحکام کششی آلیاژ یوتکتیک آلومینیم – سیلیسیم مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور از پودر فلزی با مش ۵۰ و ۱۴۰ با درصدهای وزنی۱/۰ ، ۱۵/ ۰ ، ۲/۰ و ۲۵/۰که از بازیافت براده ماشینکاری آلیاژ Ti-6Al-4V بدست آمده استفاده گردید. ریز ساختار آلیاژ آلومینیم – سیلیسیم پس از جوانه زنی با مش ۵۰ به ازای درصد وزنی ۱۵/۰ نشان دهنده اندازه دانه ای معادل ۶ میکرومتر و استحکام کششی و ازدیاد طول به ترتیبمعادل ۴۹۲ مگاپاسکال و ۶/۹ درصدمی باشد. جوانه زنی با مش ۱۴۰ به ازای درصد وزنی ۱۵/۰ نشان دهنده اندازه دانه ای معادل ۱۰ میکرومتر و استحکام کششی و ازدیاد طول به ترتیبمعادل ۳۸۴ مگاپاسکال و ۸۲/۸ درصد می باشد. تحت این شرایط سیلیسیم در زمینه فلزی با نظم بیشتری و به صورت یکنواخت توزیع شده است. تشکیل ترکیب بین فلزی Ti3Al عامل اصلی کاهش عدد اندازه دانه ای و بهبود خواص استحکام کششی این آلیاژ می باشد.انتخاب مناسب اندازه مش بهترین شرایط خیس شوندگی را ایجاد کرده و از تشکیل کولونی های غیر فعال جلوگیری می نماید.