سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود حاجیان – هیدروژنولک-شرکت ذخایر آب – تهران

چکیده:

حفر تونل به منظورهای مختلف از نظر ایجاد راه های ارتباطی و انتقال آب یا فاضلاب و یا نزدیکتر کردن مسیر عبور راه و انتقال، ایجاد میشود، احداث چنین سازهای در بسیاری از موارد موجب قطع مسیر اصلی جریان آبهای زیرزمینی در آبرفت و بخصوص در سازندهای سخت میگردد. بخصوص اگر حفر تونل با سیستم انفجاری باشد. در آبرفتها که سفره های آبدار بصورت لایه های تقریباً افقی روی لایه غیر قابل نفوذ ایجاد گردیده در اثر انفجار لایه غیر قابل نفوذ زیرین آسیب دیده و موجب حرکت آب از سفره به قسمت زیرین سفره یا مکانهای دیگر و تخلیه سفره آب منطقه میگردد. در سازندهای سخت هم انفجار باعث ایجاد درز و شکاف در سنگهای اطراف تونل و موجب حرکت آب در آنها و نفوذ آب موجود از سازند به داخل تونل و تخلیه کامل آن می گردد؛ بطور کلی، حفر تونل بخصوص به روش انفجاری باعث تغییراتی در سفره های آبدار زیرزمینی بویژه در سازندهای سخت میگردد