سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود نوری بیلندی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، مرکز تحقیق و توسعه شرکت معاد
صمد بنیسی – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

خردایش یکی از اولین مراحل آماده سازی مواد معدنی جهت فرآوری می باشد . یکی از موارد استفاده این فرآیند، آزادسازی کنسانتره از گانگ درگیر، در محصولات میانی کارخانه های فرآوری مواد
معدنی می باشد . محصول میانی کارخانه زغالشویی زرند ترکیبی از ذرات میانی جداکننده های واسطه سنگین و دایناویرپول می باشد که بخشی از آن به مصرف سوخت واحد خشک کن می رسد و بقیه در خارج کارخانه ذخیره می شود . سهم این بخش حدود ۶ درصد خوراک اولیه کارخانه با خاکستر ۴۰-۴۵ درصد است و بازیابی زغال موجود در آن مفید به نظر می رسد . با توجه به درگیری زغال با گانگ، تنها راه بازیابی زغال از این بخش، خردایش این مواد و انجام جدایش روی آنها می باشد . پس از بررسی های اولیه، نمونه گیری از جریان میانی در طول ۲ ماه انجام شد و دانه بندی و خصوصیت سنجی نمونه هر ماه به طور جداگانه در دو بخش +۱ میلیمتر و -۱ میلیمتر انجام گردید . خصوصیت سنجی محصول میانی نشان داد که %۱۷ از بخش ابعادی بالای ۱ mm آن با خاکستر %۱۰ در دانسیته ۱/۴۲ g/cm 3 قابل بازیابی است و %۲۳ از بخش ابعادی زیر ۱ mm آن با خاکستر %۱۰ به روش فلوتاسیون قابل بازیابی است . خردایش نمونه ها با ۳ دهانه سنگ شکنی ۵ ، ۳ و ۱ میلیمتری انجام شد و محصولات هر خردایش مجدداً خصوصیت سنجی شدند . در بخش +۱ میلیمتر، بازیابی زغالسنگ کاهش یافت ( به علت آزاد شدگی گانگ ) و در بخش -۱ میلیمتر %۵ افزایش راندمان حاصل شد . با توجه به سهم ۶ درصدی زغالسنگ میانی از کل خوراک کارخانه، در صورت دستیابی کنسانتره ای با خاکستر %۱۰ از این محصول، راندمان کل کارخانه به میزان ۰/۴ درصد افزایش خواهد یافت . به منظور رسیدن به آزادی بیشتر زغال از گانگِ درگیر با آن، آسیا کردن محصول میانی تا ابعاد زیر ۱ میلیمتر ضروری به نظر می رسد .