سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین حسینی تودشکی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – سازمان توسعه برق ایران

چکیده:

از جمله مشکلات قابل توجه برخی از نیروگاه های گازی در حال کار در ایران خرابی های موجود در پره های ثابت توربین (Vanes ) و بویژه ردیف اول آنها که در درجه حرارتهای بالائی کار می کنند می باشد . با توجه به تجربه ارزشمند و اطلاعات آماریکه از تاریخچه کارکرد این نوع نیروگاهها و خرا بی های نازلهای آنها طی چند سال گذشته در کشور وجود دارد می توان ارزیابی مناسبی از میزان خرا بی ها در مقابل چگونگی عملکرد واحدهای مزبور داشت . همچنین با استفاده از نتا یج ارزیا بی فوق می توان مناسبترین رژیم کاری را بگونه ای یافت که ضمن داشتن خرابی های کمتر ، میزان آمادگی کار و قابلیت اطمینان این توربین ها را افزایش داد . همچنین با بکارگیری واحد های گازی در شرایط اپتیمم کارکرد ، ضمن کاهش هزینه و زمان تعمیرات می توان ساعات کارکرد واقعی آنها را افزایش داده و بدین ترتیب هزینه تولید برق را کاهش داد .
در این مقاله ابتدا عوامل خرابی قطعات مسیر داغ توربین های گازی و بویژه نازلها توضیح داده می شوندو سپس میزان خرابی های موجود در نازلهای ردیف اول چند واحد به همراه پارامترهای شرایط کارکرد آنها مورد بررسی قرار می گیرند . همچنین نشان داده خواهد شد که یک ارتباط معکوس و تقریباًخطی بین پارامتر نسبت ساعات کارکرد واحدهای گازی به تعداد استارت و میزان تخریب نازلهای آنها موجود می باشد . در پایان با توجه به نتایج بدست آمده از میزان خرابی ها و شرایط کارکرد واحدها توصیه ها ئی پیرامون رژیم کارکرد مناسب آنها ارائه خواهد گردید .