سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره نجاتی جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهیدچمران اهواز
منوچهر چیت‌سازان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سید یحیی میرزایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خشکسالی به عنوان یکی از پدیده‌های محیطی شناخته شده و در واقع بخش جدایی‌ناپذیری از تغییرات اقلیمی است که می‌تواند در هر منطقه جغرافیایی حادث شود و تأثیرات عمده‌ای بر آن منطقه بگذارد. یکی از مهم‌ترین مسایل در مدیریت منابع آب ایران با توجه موقعیت اقلیمی کشور، پیش‌بینی و نحوه مدیریت خشکسالی است. از مسایل مهم در اتخاذ تصمیمات مدیریتی، داشتن اطلاعات کافی در مورد مسئله مورد نظر می‌باشد تا بر اساس تجزیه و تحلیل آن‌ها بتوان راهکار مناسب را اتخاذ نمود. مدل ریاضی آب زیرزمینی (MODFLOW) از ابزارهای است که علاوه بر شبیه‌سازی آبخوان، امکان پیش‌بینی تأثیر تنش‌های مختلف وارده بر آن (مانند خشکسالی یا ترسالی و…) را فراهم می‌آورد. در این مطالعه مدل آب زیرزمینی دقت عقیلی در محیط نرم‌افزار GMS6.5 اجرا و سناریوی تأثیر خشکسالی سال آبی ۸۷-۸۶ بر روی منطقه عقیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج و مقایسه آن با هیدروگراف واحد دشت نشان‌دهنده صحت بسیار بالای پیش‌بینی مدل می‌باشد به این معنی که مدل امکان پیش‌بینی خشکسالی در شرایط خاص و همچنین با میزان بارندگی‌های مختلف را دارد و مدیریت منابع آب زیرزمینی یک منطقه را با توجه به سناریوهای مختلف مدیریتی امکان‌پذیر می‌سازد.