سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ارومیه ای – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس
حمید باقری – شرکت مهندسی مشاور مشانیر
ابراهیم محرم زاده اصل – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

عوامل زمین شناسی بر روی تزریق پذیری ساختگاه سدها شامل ساختارهای زمین شناسی (ناپیوستگی ها، گسل ها، لایه بندی و شیستوزیته)، لیتولوژی ساختگاه، یکنواختی ساختگاه، مقاومت و سلامتی زمین، پتانسیل رگابی و تنشهای موجود در منطقه است. ارزیابی تزریق پذیری ساختگاه جهت آب بندی آن با استفاده از آزمایشات نفوذناپذیری درجا و تزریق آزمایشی صورت می گیرد. برای نفوذ آمیزه در سیستم درز و شکاف سنگ و فضاهایخالی وجود فشار موثر، ضروری است که موثرترین فشار با توجه به نحوه انجام آزمایش (بدون بهم ریختگی و یا با بهم ریختگی زمین طبیعی) با استفاده از دو آزمایش قبلی تعیین می شود که خ د این عامل توسط ضخامت لایه هوازده، مقاومت توده سنگ و تنشهای موجود در منطقه کنترل می شود. ساختگاه سد شیواشان با لیتولوژی اسلیت و فیلیت و نهشته های کواترنر با ضخامت حداکثر ۱/۵ متر دارای ۳ دسته درزه بوده که در اعماق سطحی نفوذپذیری بالا و به طرف عمق نفوذپذیری کم می شود که با توجه به برنامه تزریق آزایششی از تزریق پذیری خوبی برخوردار است و می توان با تزریق دوغاب و احداث پرداخته آب بند ، آن را آب بندی نمود.