سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین سالم – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
یاشار توکلی اسکوئی – گروه شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
محمد شکری – گروه شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

واکنش باریت با کک بعنوان نمونه ای از واکنش های جامد ـ جامد با حد واسط گازی CO یک گام بـسیار مهـم در فرآوری این ماده معدنی ارزشمند است به طوریکه با این روش می توان انواع ترکیبات بـاریم دار کـه کاربردهـای متنوعی در صنایع مختلف از جمله صنایع شیمیایی ، شیشه ، سرامیک و صنایع نفت و گاز ، تصفیه آب ، رنگسازی ، داروسازی و … دارند را در مق یاس صنعتی تولید کرد . مهمترین فرآ یند در مقیاس صنعتی و تجاری برای فرآوری این ماده معدنی فرآیند خاکستر سیا ه است . در این تحقیق اثر دانه بندی باریت بر سـینتیک واکـنش تبـدیل باریـت بـه سولفید باریم مطالعه شده تا بتوان آن را از لحاظ پارامترهای دما ، زمان واکنش و انرژی اکتیواسیون بررسی نمود .