سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیروس احمدی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه صنعتی شریف,شرکت خدمات مهندسی طوس آ
سیدمحسن حائری – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف, مدیر گروه مرکز زلزله,

چکیده:

بتن آسفالتی یکی از گزینه های مورد استفاده به عنوان عنصر نفوذناپذیر سدهای خاکی و سنگریزه ای است . هدف از این تحقیق استفاده از دانه بندی های مختلف در طرح اختلاط بتن آسفالتی و بررسی ویژگیهای مخلوط است . معیار بررسی، منحنی تنش و کرنش در آزمایشهای تک محوری و سه محوری ، نتایج آزمایش کشش غیر مستقیم و مقدار نفوذپذیری است . دانه بندی معیار فولر برای حداکثر اندازه سنگدانه ۰/۵ اینچ و ۱/۰ اینچ، به عنوان دانه بندی اصلی مورد مطالعه ودانه بندی های حدود بالا و پائین استاندارد ( standard specification for hot-mixed paving mixture)ASTM D3515 به عنوان دانه بندی فرعی در این تحقیق بکار گرفته شد.نتایج بدست آمده از آزمایشها نشان می دهد که رفتار کلی نمونه های آزمایشی که دانه بندی آنها مطابق معیار فولر باشد، حتی با تغییر در حداکثر اندازه مصالح سنگی یکسان است . دانه بندی معیار فولر نسبت به دو دانه بندی دیگر استحکام و مقاومت بیشتری را سبب می شود . نمونه های بتن آسفالتی با معیار دانه بندی فولر و حداکثر اندازه درشت دانه مختلف، ضریب نفوذپذیری بسیار کوچکی دارند