سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر گهرپور – عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه ملایر
علیرضا رمضانی فرد – دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که نقص راه عامل اصلی تصادفات در راه هاست. سهم این عامل راه حدود ۲۲ درصد تصادفات جاده ای را تشکیل می دهد. همچنین بیش از ۷۰ درصد تصادفات برون شهری در ۳۰ کیلومتری نزدیک شهرها بوقوع می پیوندد. بنابراین نقش دسترسی ها در وقوع تصادفات در سراسر جهان غیر قابل انکار می باشد. در این مقاله پس از اشاره به وضعیت راههای دسترسی و راههای کاهش تصادفات در آنها، محورهای برونشهری استان همدان و وضعیت تصادفات در آنها و همچنین وضعیت در تقاطع های راههای دسترسی متصل به این محورها مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجه بدست آمده نشان می دهد که با افزایش تراکم دسترسی ها، تعداد تصادفات در کیلومتر نیز افزایش یافته است. در این مورد هم کل تصادفات و هم تصادفات بوقوع پیوسته در دسترسی ها مورد مطالعه واقع شده است. تاثیر تراکم دسترسی در کل تصادفات ۵۵ درصد و در تصادفات بوقوع پیوسته در محل تقاطعهای دسترسی ها ۲۸ درصد بدست آمده است. در انتها نیز با میانیابی خطی سعی شده که رابطه ای برای نشان دادن رابطه تراکم دسترسی ها و تراکم تصادفات در محل تقاطعهای آنها با راههای اصلی بیان گردد.