سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زیارتعلی نعمتی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
مهران صولتی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
لیلا صدیق پور – دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه تهران
سیمین سلام تبریزی – دانشکده مهندسی مواد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

در این تحقیق، بیو شیشه سرامیک سیستم – SiO2 – Al2O3 – CaO – P2O5 – K2O – F از طریق ذوب و عملیات حرارتی تهیه شد . همچنین از TiO2 بعنوان عامل جوانه زا استفاده شد . به منظور بررسی تاثیر دمای عملیات حرارتی بر روی خواص این شیشه سرامیک، نمونه ها در دما های ۶۰۰ ، ۸۰۰ و ۹۰۰ درجه سانتیگراد عملیات حرارتی شدند . بر روی نمونه ها آزمون
پراش اشعة ) XRD ) X ، میکروسختی سنجی و میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM انجام شد . مقاومت شیمیایی نمونه ها مطابق استاندارد دندانپزشکی ) ۱۹۹۵ ( ISO Dental Standard در برابر اسید استیک %۴ حجمی به مدت ۱۶ ساعت در دمای . مورد بررسی قرار گرفت ۸۰ °C نتایج نشان دادند که شیشه سرامیکی که در دمای ۹۰۰ °C به مدت دو ساعت عملیات حرارتی شده است بیشترین سختی و بهترین مقاومت در برابر اسید را نسبت به سایر دماهای عملیات حرارتی دارد .