سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش حنیفی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی –

چکیده:

پودر هیدروکسی آپاتیت نانوذرات کریستالی به روش سل- ژل و با استفاده از مواد اولیه پنتا اکسید فسفر و نیترات کلسیم تترا هیدرات، تهیه شد. تاثیر دمای زینتر کردن بر ترکیب فازی و میزان کریستالی شدن پودر هیدروکسی آپاتیت با استفاده از تکنیک پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مطالعه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در گستره دمایی ۷۰۰-۶۰۰ درجه سانتیگراد فاز غالب در محصول تولیدی، هیدروکسی آپاتیت است و مقادیر کمی از اکسید کلسیم و بتا تری کلسیم فسفات (β-TCP) در دماهای زینتر بالاتر از ۷۰۰ درجه سانتیگراد در آن دیده می شود. فاز هیدروکسی آپاتیت خالص در دماهای زینتر زیر ۷۰۰درجه سانتیگراد به دست آمد. پودرهای ۲۵-۳۵ نانومتری با استفاده از این روش تولید شد. نتایج نشان داد افزایش دمای سینتر کردن، میزان کریستالی شدن را افزایش می دهد. این روش نسبت به سایر روش های سل- ژل موجود دارای مزایایی همچون سادگی و عدم نیاز به کنترل pH است.