سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد اسماعیلی – دانشگاه مازندران بابل – ایران
سیدعلی نبوی نیاکی – دانشگاه مازندران بابل – ایران

چکیده:

رشد تقاضای مصرف انرژی الکتریکی به همراه روند خصوصی سازی و بازآرایی شبکه های برق فشار شدیدی بر شرکتهای برق وارد نموده و آنها را با کمبود ظرفیت انتقال مواجه کرده است . یکی از جالبترین کنترل کننده هایی که برای غلبه بر کمبود ظرفیت انتقال معرفی گردیده , UPFC است . محدودیت عمده UPFC عدم امکان تزریق توان حقیقی به شبکه است . اضافه نمودن این قابلیت به UPFC باعث بهبود قابل توجهی در عملکرد دینامیک و حالت دائمی آن می شود . سیستمهای ذخیره کننده انرژی Energy Storage Systemمتعددی وجود دارند که می توان آنها را برای
اضافه نمودن این قابلیت , با UPFC ترکیب نمود . در این مقاله ابتدا مدل حالت دائمی و طرح کنترلی مناسبی برای سیستم UPFC/ESS معرفی می شود . سپس محدودیت ظرفیت قابل استفاده سیستم ذخیره کننده انرژی بررسی شده و عملکرد حالت دائمی UPFC/ESS در کنترل توان یک خط مورد بررسی قرار می گیرد . در نهایت تأثیر ذخیره کننده انرژی بر ظرفیت مبدلهای UPFC و همچنین تأثیر سایر پارامترهای سیستم بر ظرفیت آنها مورد بررسی قرار می گیرد .