سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز مشهدی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی خودرو
نازیلا ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی خودرو

چکیده:

با بکارگیری یک مدل هفت درجه آزادی خودرو شامل حرکتهای طولی، عرضی و دوران حول محور رول، حرکت یک خودرو شبیه سازی گردیده است . با فرض یکی بودن خواص جرمی و اینرسی برای خودروهای رانش از جلو عقب و با اعمال ورودیهای مختلف زاویه غربیلک فرمان مشخصه های حرکت پایدار خودروها مقایسه گردیده اند . نتایج بیانگر آن است که در شتابهایارضی کم و متوسط روی جاده افقی، مشخصه های حرکتی دو خودرو تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد . اما در شتابهای حدی و در حرکت روی شیب تفاوت بیشتری وجود دارد . نزدیکی خودرو رانش از عقب به خاصیت فرمان خنثی در شرایط حدی از مزایای آن می باشد