سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحسن کالوندی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

با توجه به اینکه ایران کشوری با اقلیمهای متفاوت و آب و هوایی متغ یر است و این امر سبب می شود تا مهندسین در هر مکانی برای ساخت و ساز از روش هایی مطلوب و سازگار با آن آب و هوا استفاده نمایند در نتیجه پژوهشگران را بر آن می دارد تا در زمینه تحقیق و پژوهش نموده روش هایی کاربردی جهت بهبود بخشیدن در امر بتن ریزی و ساخت ساختما نهای بتنی ارائه نمایند.با توجه اینکه اکثر نقاط کشورمان دارای آب و هوایی گرم و خشک می باشد که باعث تبخیر آب و کاهش رطوبت در بتن ریزی میشود دراین مقاله سعی شده است تا روش هایی کاربردی و عملی در جهت بهبود بخشیدن و جلوگیری از تبخیر آب بتن در آب و هوای گرم صورت گیرد. روش های بهبود بخشیدن بکار گرفته شده در طول برنامه های آزمایش جاری در بر دارندة مصالح کرباسی و ورق سازی می باشند با تبخیر آب از یک سطح بتن پوشش داده شده مقایسه شده اند. نمونه ها در معرض یک دمای محدود۴۰ C و یک رطوبت تقریبی% ۳۰ در زمان ۷۲ ساعت قرار داده شده اند در این بحث سعی شده است با استفاده از نتایج آزمایشات صورت گرفته تأثیر روش های بهبود مختلف در جهت جلوگیری از تبخیر اب درمکان های تازه بتن ریزی شده را مورد بررسی قرار دهیم