سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره بلک – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد
سید مهدی عباسی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کریم زنگنه مدار – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسن بدری –

چکیده:

در این مقاله تأثیر روش های تربیت کردن مقید و نامقید بر میزان کرنش حافظه داری دوطرفه آلیاژNi-49.9at%Ti مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور کلیه نمونه های تهیه شده، در شرایط تغییر شکل خمشی در حالت آستنیتی در دو دمای مختلف، تربیت شدند. همچنین تأثیر میزان پیش کرنش اعمالی و تعداد سیکل های تربیت کردن بر میزان کرنش حافظه داری دوطرفه، در هر روش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که میزان بهینه پیش کرنش اعمالی و تعداد سیکل های تربیت کردن به تربیت ۵/۱۲ درصد و ۲۰ سیکل می باشد. همچنین مشاهده شد که میزان کرنش حافظه داری دوطرفه در حالت مقید نسبت به حالت نامقید در طی گرم کردن، حدود ۲/۰-۱/۰درصد بیشتر می باشد. بعلاوه مشاهده شد که با افزایش دمای تربیت کردن، میزان کرنش حافظه‌داری دوطرفه کاهش می‌یابد.