سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود فاطمی عقدا – دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم پایه- زمین شناسی
مهدی رهبر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهران
غلامرضا اسداله فردی – استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده مهندسی عمران- محیط زیست
رسول شهمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

در این مقاله باتوجه به کامل بودن آمار لرزه خیزی منطقه لتیان از سال ١٩٩٦ به بعد، سعی در بررسی تأثیر سد بر وضعیت لرزه خیزی منطقه داشته ایم؛ به این منظور ضمن ترسیم ارتباط تغییرات حجم مخزن با تعداد شکهای لرزه ای منطقه، به بررسی فراوانی شکها در دو فاصله ٣٠ و ٦٠ کیلومتری اطراف سد پرداخته ایم. همچنین با استفاده از قانون منطقه برای دو فاصله نزدیک و دور از سد ( ٣٠ و ٦٠ کیلومتری) تعیین گردیده است. b گوتنبرگ- ریشتر، پارامتر مطالعات دلالت بر وجود لرزه خیزی تکتونیکی- القایی در اطراف مخزن سد لتیان دارند. با توجه به وضعیت تکتونیکی و
زمین شناسی منطقه وجود زمین لرزه های تکتونیکی- القایی می تواند در بروز ناپایداریهای شیبی در داخل مخزن و اطراف آن مؤثر باشد.