سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ذبیح ا… رنجی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، کرج
اباذر رجبی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، کرج
سعید واحدی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، کرج

چکیده:

بهبود کارایی مصرف آب (نسبت ماده خشک تولید شده به میزان آب مصرف شده) زمانی به یک هدف به نژادی تبدیل شد که معلوم گردید این صفت با نسبت ایزوتوپ های پایدار کربن رابطه دارد. در مطالعه حاضر که در قالب طرح بلوک های خرد شده با سه تکرار در ایستگاه کمال آباد کرج در شرایط نرمال، تنش ملایم و تنش شدید خشکی بر روی ۹ رقم هیبرید چغندرقند در سال ۱۳۸۶ انجام شد تأثیر سطوح تنش بر صفات کمی و کیفی چغندرقند مورد بررسی قرار گرفت . همچنین، مقاومت روزنه ای برگ ها و درصد پوشش سبز نیز مورد اندازه گیری قرار گرفت . نتایج نشان داد که ارقام از نظر حساسیت به تنش کمبود آب با یکدیگر تفاوت دارند به طوری که ارقام شماره I13*A3701)*BP MA و T-110 از تحمل به خشکی بالاتری نسبت به شاهد برخوردار بودند. در شرایط تنش ، مقاومت روزنه ای برگ ها افزایش و درصد پوشش سبز کاهش پیدا کرد که هر دو منجر به کاهش عملکرد گردید . همچنین ، نتایج نشان داد که اختلاف چندانی بین شرایط نرمال و تنش ملایم وجود ندارد و بنابراین با اعمال تنش ملایم در سطح ۲۵۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر می توان در میزان مصرف آب صرفه جویی کرد.