سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سمینار آدکا – ترویج علم، چشم اندازها، فرصتها و چالشها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا صیاد – تهران، لویزان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته م

چکیده:

ارائه مناسب خدمات اطلاع رسانی می تواند زمینه ساز ترویج علم، گسترش و توسعه تحقیق، آموزش و فعالیت های اجرایی دستگاه ها و مصرف کنندگان اطلاعات باشد که حاصل آن ارتقای دانش در سطح ملی، کسب رفاه، عدالت اجتماعی، قطع وابستگی و استقلال مالی و به تبع آن، توسعه و رشد اقتصادی است. در این مقاله با بررسی مطالعه موردی (Case study) انجام شده در کشور نروژ و بررسی تاثیرات سیاستهای دولتی (دست نامه انجمن کتابداران آمریکا ۲۰۰۷ )، به بررسی تأثیرات سیاست های دولتی که توسط سازمان های مسئولی همچون سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران و … اجرا می شود، بر ترویج علم، خدمات اطلاع رسانی و مصرف کنندگان اطلاعات علمی پرداخته و در پایان پیشنهاداتی جهت بهبود این سیاستها ارائه خواهد شد.