سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد عربپور داهویی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد نظری رباطی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بدون شک تحلیل سازه ها را می توان به طور موثر با بکار گیری ضوابط ریاضی توسعه داده شده و با استفاده از رایانه انجام داده و لیکن موارد ی وجود دارد که به کارگیری روشهای تقریبی موثر واقع شده و در زمان محاسبه صرفه جویی قابل ملاحظه ای صورت می گیرد بطور مثال در حا لتهایی که سازه شکل و فرم مشخص دارد ولی نیاز به تغیر پارامتر و تکرار تحلیل سازه به دفعات لازم و ضروری است . در بهینه سازه ها . هر مرتبه که تغییر در یکی از پارامترهای طراحی رو میدهد تحلیل سازه ها مجددًا صورت می گیرد در یک چنین مواردی ب کار گیری یک شبکه مصنوعی آموزش دیده می تواند جایگزین مناسبی برای تحلیل دقیق سازه باشد . در این مقاله سعی بر آن شده تا با ویژگیهای این شبکه ها آشنا گشته و در ادامه نیز به معرفی یک مدل شبکه عصبی به نام شبکه عصبی ART 2 می پردازیم .