سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی حلالی پور – دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی
هادی هزاوه ای – دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی
سهیلا غفارنژاد پرتو – دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی
سیامک طاووسی اصل – دانشگاه صنعت نفت- دانشکده مهندسی نفت- کارشناس ارشد مهندسی گاز

چکیده:

ضریب انتقال حرارت سیالات نقش حیاتی برای افزایش بازده ی حرارتی سیالات برعهده دارد. در این بین تکنولوژی جدید بکارگیری نانو سیالات افق های روشنی در مطالعات انتقال حرارتی ایجاد کرده است . روش های زیادی برای افزایش ضریب انتقال حرارت مورد بررسی قرار گرفت که استفاده از شدت میدان مغناطیسی از مهمترین آن هاست . در
این مقاله سعی شده که پس از شناسایی عوامل موثر بر ضریب انتقال حرارت، اثر میدان مغناطیسی بر ضریب انتقال حرارت را توسط آن ها تحلیل کرده و تاثیر این میدان بر پایداری سیالات بررسی شده تا نتایج به فرم مطلوبی با داده های تجربی مطابقت کنند. دسته بندی های صورت گرفته در نوع میدان مغناطیسی به این امر بسیار کمک می کنند.