سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید حمید اسماعیلی فرج – گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه
رضا گودینی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه
شهرام شریف نیا – گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

گسترش روزافزون صنایع شیمیایی و افزایش محدودیتهای زیست محیطی سبب گردیده که تصفیه پساب واحدهای صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار باشد . روشهای متنوعی جهت تصفیه این نوع پساب ها مطرح است که در این میان تصفیه فتوشیمیایی دارای جایگاه ویژه ای می باشد . این فرآیند که توسط تابش اشعه ماوراء بنفش (UV) به پساب های صنعتی انجام می شود سبب برانگیختگی الکترونی هیدروکربن های آلاینده و در نهایت تجزیه آنها به آب و دی اکسیدکربن و نمک های معدنی می گردد . در این مقاله تأثیر افزایش شدت نور UV بر میزان و سرعت تصفیه فتو شیمیایی پساب دور ریز حاصل از پالایشگاه کرمانشاه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که تصفیه پساب با استفاده از سیستم فتولیز شیمیایی و با شدت نور ۱۶۰W , بعد از گذشت تقریباً ۱۲۰ min کامل می گردد . همچنین افزایش توان شدت نور از ۱۶۰W به ۲۵۰W سبب کاهش زمان تصفیه به کمتر از نصف می گردد .