سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رابرت وارطانیان – بخش انتقال و توزیع نیرو شرکت متن
قدرت اله حیدری – بخش انتقال و توزیع نیرو شرکت متن
محمد هاشمیان – بخش انتقال و توزیع نیرو شرکت متن

چکیده:

در کنار ویژگیهای مثبتی که خطوط انتقال نیروی کمپکت دارا می باشند، بهبود برخی از پارامترهای الکتریکی آنها در مقایسه با خطوط انتقال معمولی ، امتیازات آنها را در انتقال انرژی الکتریکی افزایش می دهد . کاهش راکتانس سلفی خط، افزایش کاپاسیتانس، افزایش قدرت طبیعی خطوط و کاهش یا افزایش برخی از دیگر پارامترهای الکتریکی سبب می شود تا ظرفیت این نوع خطوط انتقال در مقایسه با خطوط انتقال معمولی نیز افزایش یابند که همین امر کاربرد آنها را در نقاط مختلف شبکه افزایش می دهد .
سالها است در شبکه های برقرسانی کشور، به خصوص در سطوح ولتاژ ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت، از برجهای مشخصی استفاده می شود که در مقایسه با برجهای متداول در سایر کشورهای جهان دارای وزن و ابعاد بیشتری است . همین امر سبب افزایش فواصل فازی و کاهش ظرفیت خطوط می گردد . در این مقاله تأثیر شکل برجهای خطوط انتقال نیرو در افزایش ظرفیت آنها و تغییر پارامترهای الکتریکی خطوط انتقال، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد .