سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مونا قاسمی – دانشکده فنی، دانشگاه شاهد
بابک پرگار – دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی شریف
محسن پوررفیع عربانی – شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر)

چکیده:

روشهای معمول برای محاسبه توزیع میدانهای الکتریکی منتجه از خطوط انتقال فرض می کنند که خطوط انتقال موازی با زمین مسطح می باشند . تأثیر شکم خط صرفنظر گردیده یا با درنظرگرفتن ارتفاع متوسط که با توجه به ارتفاع ماکزیمم و مینیمم خط از سطح زمین تعریف می گردد، لحاظ می گردد . در این مقاله ضمن توسعه روابط برای محاسبه میدانهای الکتریکی بدون درنظر گرفتن شکم خط، روشی برای محاسبه دقیق توزیع میدانهای الکتریکی در اطراف خطوط انتقال با درنظر گرفتن شکم خط ارائه گردیده است . نتایج محاسبات انجام شده با نرم افزار تهیه شده نشان می دهد که شکم خط تأثیرقابل توجهی را در توزیع میدان الکتریکی در اطراف خطوط انتقال فشار قوی خواهد داشت