سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

داود فرخزاد – شرکت توانیر معاونت برنامه ریزی
محمد مدرس – دانشگاه صنعتی شریف دانشده صنایع
رضا اردکانیان – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده عمران

چکیده:

ماهیت سیستمهای تولید آبی – حرارتی با مخازن چند منظوری ایجاب می کند که بسیاری از پارامترهای آن احتمالی باشند . وجود عدم قطعیت در این پارامترها برنامه ریزی دقیق را دشوار نموده و به تبع آن هزینه های سیستم افزایش می یابد . در این مقاله، با توجه به سیاستهای بهره برداری و مشخصات سیستم، روش تعیین سطح دقت بهینه جهت برآورد پارامترهای احتمالی ارائه می شود .
مدلی برای بخش بهره برداری سیستم و بر آورد تقاضای انرژی طراحی شده است که جامعیت لازم برای منظور نمودن سایر پارامترهای احتمالی و بخشهای برنامه ریزی توسعه را داراست . روش ارائه شده مبتنی بر تکنیک تجزیه و آزادسازی لاگرانژ است و با استفاده از آن در این مدل می توان پایایی بهینه سیستم را با روش گام به گام به دست اورد . اجراء آزمایش روش پیشنهادی برای سیستم سازمان آب و برق خوزستان نشان می دهد که با سرمایه گذاری اندکی در بهبود کیفیت اطلاعات غیر قطعی سیستم، صرفه جویی های کلانی در امر بهره برداری سیستم عاید خواهد گردید .